Algemene voorwaarden

 Artikel 1 – Identiteit en toepasselijkheid

 Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten

 Artikel 3 – Prijzen en informatie op de website

Artikel 4 – Betaling

Artikel 5 – Levering/verzending

Artikel 6 – Reclames en retourzending

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Artikel 8 – Overmacht

Artikel 9 – Garantie

Artikel 10 – Privacy

Artikel 11 – Copyright

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1 – Identiteit en toepasselijkheid

1.1 Identiteit

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van LABEL 88, www.label88.nl,  www.label88.com en www.label88eco.nl  (hierna: LABEL 88)

Burgemeester van Tienenweg 53

1111 CV Diemen

Nederland

E-mail: info@label•88eco.nl

Telefoon: 0623326966

Kamer van Koophandel nummer: 73255386

1.2 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die zijn aangegaan door LABEL88 en haar klanten via de LABEL•88webshop (www.label88.nl, www.label88.com en www.label88eco.nl). Van het in deze voorwaarden kan slechts schriftelijk en na akkoordverklaring van LABEL 88 worden afgeweken. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Door op ‘accept’ (accepteren) te klikken stem je in met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en de toepasbaarheid hiervan op de overeenkomst die je aangaat met LABEL 88.

Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten

 2.1 Alle aanbiedingen van LABEL 88 zijn vrijblijvend en LABEL 88 behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 De koop- en verkoopovereenkomst

Bij het verwerken van je bestelling stuurt LABEL 88 een e-mail waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Deze automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerte, maar bevestigt alleen dat de bestelling bij ons is aangekomen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door LABEL88. Indien je geen tegenbericht krijgt binnen twee werkdagen, is je bestelling geaccepteerd.

2.3 Weigering transactie

LABEL 88 behoudt zich het recht voor het verwerken van een bestelling te weigeren zonder opgaaf van redenen. Indien LABEL 88 een bestelling niet aanneemt, deelt LABEL88 je dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Geen leveringsplicht bij onjuiste informatie

LABEL 88 is niet verplicht bestellingen te leveren die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie op de website (www.label88.nl, www.label88.com en www.label88eco.nl).

2.5 Levering

LABEL 88 levert aan klanten over heel de wereld.

Artikel 3 – Prijzen en informatie op de website

3.1 De prijzen die worden vermeld op de website zijn in Euro’s inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. De totale prijs die wordt vermeld op de bestellijst en op het elektronische bestelformulier is inclusief verzendkosten. LABEL 88 behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

3.2 Prijsveranderingen na reeds afgesloten koop- en verkoopovereenkomst bij een reeds afgesloten koop-en verkoopovereenkomst die door LABEL 88 is bevestigd door middel van een e-mail blijven de op dat moment vermelde prijzen van toepassing en kunnen prijzen niet meer wijzigen.

3.3 Informatie met betrekking tot prijzen, specificaties, etc. 

LABEL 88 besteedt de grootste aandacht aan het juist plaatsen van alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties en levertijden, echter de nauwkeurigheid ervan kan niet gegarandeerd worden. LABEL 88 is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website, inclusief kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 – Betaling

Betaling kan geschieden door middel van overschrijving via bank-of girorekening iDEAL, paypal en credit card doch na akkoord van de betalingsbemiddelde. Voor online betalingen worden géén extra kosten berekend.

Artikel 5 – Levering/verzending

5.1 Levertermijn

De gemiddelde levertijd is 1-2 werkdagen vanaf de datum dat de betaling door ons ontvangen is.

5.2 Overschrijding levertermijn

Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

5.3 Deellevering

Levering in gedeeltes is toegestaan, de hieruit voortvloeiende extra verzendkosten zijn uiteraard voor rekening van LABEL 88.

5.4 Beschikbaarheid

Wij doen onze uiterste best om de website zo up to date mogelijk te houden, het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

5.5 Aflevering van je bestelling

Wij bezorgen alle artikelen met PostNL. PostNL doet in totaal twee pogingen om het pakket te leveren. Wanneer het daarna niet is gelukt het pakket af te leveren ontvang je een bericht in de brievenbus met daarop het verzoek het pakket op te halen bij het dichtstbijzijnde postkantoor/postagentschap. Dit kan tot drie weken na de laatste afleverpoging. Indien de bestelling niet wordt opgehaald, gaat het pakket retour afzender. Het pakket is te volgen via Track&Trace.

5.6 Verzendkosten

Alle bestellingen binnen Nederland worden vanaf 20 Euro gratis verzonden voor bestellingen beneden 20 Euro zijn de verzendkosten 4,95. Voor bestellingen binnen de Europese Gemeenschap (excl. Nederland) zijn de verzendkosten 14,95

Artikel 6 – Reclames en retourzending

6.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan je verwachtingen voldoen, dan kun je het altijd zonder opgaaf van redenen ruilen of retour sturen. Hiervoor dient binnen 7 kalenderdagen na ontvangst een retournummer te worden aangevraagd bij info@labeleco.nl. Daarna dienen de goederen binnen nog eens 7 kalenderdagen te worden teruggestuurd naar LABEL 88. Om goederen te kunnen retourneren moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals hieronder gesteld.

 6.2 Controleer het product direct na ontvangst en besluit dan binnen 7 kalenderdagen of je het product accepteert of niet, alvorens je de labels, kaartjes, stickers etc. verwijdert. Indien binnen deze termijn door LABEL 88 geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt LABEL 88 geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Na het verwijderen van de labels, kaartjes, stickers etc. en/of het in gebruik nemen van het product kun je je er niet meer op beroepen dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt. Het artikel kan dan niet meer worden teruggenomen, hersteld, noch geheel of ten dele worden vergoed. De verpakking mag slechts zover geopend zijn om te kunnen beoordelen of het product voldoet aan de verwachtingen.

6.3 Na ontvangst van een retournummer stuur je de goederen binnen 7 kalenderdagen terug naar LABEL  88, Burgemeester van Tienenweg 53, 1111 CV Diemen. Retourzendingen moeten worden gemarkeerd door de koper door het retournummer bij te voegen dat je per e-mail van ons ontvangt. Ongemarkeerde goederen mogen door LABEL 88 zonder terugbetaling worden teruggestuurd naar de koper. Indien de retourzending niet binnen 7 kalenderdagen retour is gestuurd, kan deze door ons helaas niet meer als retourzending geaccepteerd worden en zal LABEL 88 niet overgaan tot terugbetaling van de goederen.

6.4 Verzendkosten van retourzending zijn voor je eigen rekening, tenzij er nadrukkelijk fouten zijn gemaakt door LABEL 88. Het annuleren van een bestelling kan alleen kosteloos indien de bestelling ons magazijn nog niet verlaten heeft.

6.5 Verantwoordelijkheid voor retourzending. Je bent als afzender verantwoordelijk voor de producten totdat ze ons magazijn daadwerkelijk hebben bereikt. Zorg er dus voor dat ze deugdelijk en netjes verpakt zijn, zoveel mogelijk in de originele verpakking. Retourzending dient te geschieden met PostNL. Bewaar je verzendbewijs goed. Als je er zeker van wilt zijn dat het pakket aankomt, raden wij je aan de goederen als een (Brievenbus) Pakket te verzenden via PostNL.

6.6 Van alle correct geretourneerde producten waarvoor een terugbetaling is gevraagd wordt het geld binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product overgemaakt naar je bankrekening waarmee je eerder de betaling aan ons hebt verricht. Banken hanteren hun eigen termijnen voor het overboeken van bedragen. Daardoor kan het zijn dat het langer duurt voordat het bedrag daadwerkelijk op je rekening wordt bijgeschreven. LABEL 88 kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Om een terugbetaling te krijgen, moet het product in nieuwe, ongebruikte en ongedragen staat zijn, met alle oorspronkelijke verpakkingsetiketten en labels nog aangehecht. Nieuw en ongebruikt betekent dat er geen vlekken op het artikel zitten, het niet gedragen, het niet beschadigd is of geprobeerd is zelf een beschadiging te herstellen, dat de labels en etiketten geen tekenen van gebruik vertonen en dat het artikel geen parfumgeur heeft.

6.7 Ook afgeprijsde artikelen kunnen worden geruild en/of geretourneerd, tenzij specifiek anders aangegeven.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid van LABEL88 richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. LABEL 88 is nooit aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook, direct of indirect, aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 LABEL 88 heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LABEL88 gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LABEL 88 kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 – Garantie

Alle producten worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze verzonden worden, maar fouten maken is menselijk. In de webshop staan zo duidelijk mogelijke foto’s van de artikelen, waarbij je ook kun inzoomen en zo mogelijke verrassingen kunt voorkomen. Bij fabricagefouten van de artikelen ruilen we altijd om tegen een nieuw exemplaar. In overige gevallen volgt een oplossing in overleg. Neem altijd (binnen 7 kalenderdagen) contact met ons op indien je niet tevreden bent met je bestelling.

Artikel 10 – Privacy

Alle persoonsgegevens die door jou worden verstrekt via de website, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en je te informeren over LABEL 88 en haar producten, en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11  – Copyright

De complete inhoud van onze website www.label88.nl, www.label88.com en www.label88eco.nl inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden en geluiden, illustraties en software is ons eigendom en wordt auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is dan ook niet toegestaan om informatie afkomstig van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers en gebruikers kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of (foto)grafische voorstellingen in deze website mogen zonder schriftelijke toestemming van LABEL 88 noch geheel, nog gedeeltelijk worden vermenigvuldigd, en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd bestand of anderszins in gehele op bewerkte vorm.

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Gratis inpakken

Is jouw bestelling of een deel van je bestelling een cadeau en wil je het mooi ingepakt hebben laat het ons dan weten. Je kunt dit doen door een opmerking bij je bestelling te plaatsen.

Vragen mag!!!

Het kan soms best lastig zijn als de keuze aan tassen, tasjes en keycorden groot is! Heb je een vraag over een model, maat of kleur of wil je graag geholpen worden bij het samenstellen van jou ideale keycordbag-set laat het ons dan weten.

Je kunt ons tijdens werkdagen tussen 9.00 en 17.00 bellen, ons nummer is 06-23326966. Stuur je liever een  e-mail dan kan dat naar info@label88.nl.  

Laat het ons weten, we helpen je graag.

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van alle ins en outs van Label•88, weten wat voor leuke acties we hebben en aan welke events wij meedoen, meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang jou NIEUWSBRIEF-KORTINGSCODE!!!

Aanmelden

Actie artikelen!

Dublin XL Zipper tas, bruin € 74,95 € 49,95
© 2012 - 2020 LABEL•88 | sitemap | rss
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.